Drs. R. Zondervan, revalidatiearts

BIG 29025110601 | Locatie: Amsterdam

Opleiding & ervaring

Rob Zondervan heeft in 1983 zijn opleiding voltooid tot basisarts. Na een aantal jaren werken als tropenarts, is hij verder opgeleid tot revalidatiearts in het circuit Heliomare, VUMC en READE (toentertijd Jan van Breemeninstituut). Vervolgens is hij gaan werken in revalidatiecentrum Heliomare tot eind 2015. Sinds 2015 is de heer Zondervan werkzaam voor diverse zelfstandige behandelcentra, zoals Nordic Health in Alkmaar, Medinello in de IJmond en Revalide in Amsterdam.

 

Aandachtsgebieden

Vooral chronisch pijn en andere lichamelijk niet goed te verklaren klachten hebben zijn interesse. Met name de vraag wat er onderhoudend is aan deze klachten en de gevolgen die deze klachten hebben op het dagelijks functioneren zijn voor revalidatiearts Zondervan intrigerend.

 

Locatie onderzoek

De heer Rob Zondervan verricht de medische expertises revalidatiegeneeskunde vanuit onze locatie in Amsterdam.