Drs. R. Veldstra, orthopeed (niet praktiserend)

BIG 49024463201 | Locatie: Amsterdam

Opleiding & ervaring

De heer R. Veldstra (Ron) studeerde medicijnen in Amsterdam. Zijn orthopedische opleiding heeft hij in het Binnengasthuis genoten. Hierna was hij 28 jaar werkzaam in het streekziekenhuis in Hoorn, het latere WestfriesGasthuis. Aansluitend nam hij waar in het Gemini ziekenhuis in Den Helder.

 

Aandachtsgebieden

  • de onderste extremiteit
  • ongevalschirurgie