Drs. P.A.T. Carbaat, neuroloog (niet praktiserend)

BIG 19020438401 | Locatie: Schiedam & Amsterdam

Opleiding & ervaring

Drs. P.A.T. Carbaat (Pjotr) is na zijn medische studie in Utrecht en Militaire Dienst opgeleid tot neuroloog in het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis, nu Erasmus MC te Rotterdam.

Van 1980 tot 2012 was hij werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (en rechtsvoorgangers) waar hij naast zijn werk als neuroloog ook vele bestuurlijke functies heeft uitgeoefend.

Na zijn “pensionering” heeft hij korte tijd in Suriname gewerkt, waar hij in verschillende ziekenhuizen waarnam. Thans is de heer Carbaat verbonden aan DC Expertise Centrum en DC VerzuimDiagnostiek. Hij verricht neurologische onderzoeken voor verzekeringsartsen en medisch adviseurs.

 

Aandachtsgebied

  • Hoofdpijn

 

Hoofdpijn, feiten en casuïstiek

Drs. P. Carbaat is auteur van het boek: “Hoofdpijn, feiten en casuïstiek”.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende neurologische klachten. Medische professionals als huisartsen, neurologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met deze moeilijke klinische probleemstelling. Aan hoofdpijn kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Hoofdpijn kan een uiting zijn van betrekkelijk onschuldige tot zeer ernstige aandoeningen en een zorgvuldige diagnose is dan van het grootste belang.

In Hoofdpijn. Feiten en casuïstiek biedt hij concrete handvatten voor betrouwbare diagnostiek. Hij vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de rijke casuïstiek die zijn eigen praktijk biedt. Op een unieke, soms ongewone manier, weet de auteur het brede begrip hoofdpijn terug te brengen tot essenties die werkbaar zijn in de klinische praktijk.

In deze uitgave is er bijzondere aandacht voor migraine, een van de meest belastende vormen van hoofdpijn. Maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij patiëntgroepen als kinderen, ouderen en vrouwen waarbij hoofdpijn –of de diagnose daarvan- een afwijkende benadering kan vragen.

 

Locatie expertise

De heer Carbaat verricht de medische expertises op onze locaties Amsterdam en Schiedam.