Dr. J.B. Dijkstra, neuropsycholoog

Opleiding & ervaring

Dr. Jeanette Dijkstra promoveerde in 1997 op het effect van anesthesie op het cognitief functioneren. Zij is geregistreerd klinisch neuropsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog werkzaam in het Maastricht UMC+.

Dr. Dijkstra is binnen haar vakgebied actief als docent en als bestuurslid. Zo is zij p-opleider binnen het MUMC+, hoofddocent klinische neuropsychologie bij Rino Zuid en is zij als co-promotor betrokken bij wetenschappelijke promoties.

Daarnaast is zij lid van het College van de FGzPt, lid van de Accreditatiecommissie van de FGzPt, lid van het DB en penningmeester van het Landelijk p-opleiders overleg (LPO), bestuurslid van Stichting WKK (wetenschapsbevordering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog) en is zij bestuurslid van de sectie Neuropsychologie van het NIP.

 

Aandachtsgebieden

• cognitieve stoornissen
• neuropsychologie
• neurodegeneratie
• neuropsychiatrie

 

Locatie onderzoek

Mevrouw Dijkstra verricht de neuropsychologische expertises vanuit onze locatie in Maastricht.