Dr. F.H. Krouwels, longarts

BIG 49022263601 | Locatie: Hoofddorp

Opleiding & ervaring

Dr. Frans Krouwels voltooide zijn studie geneeskunde in Groningen. Hij specialiseerde zich tot longarts in het AMC en deed daar in 1996 zijn promotieonderzoek. Hierna was hij lange tijd als staflid longarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam waar hij onder andere de polikliniek Astma en allergie oprichtte.

Dr. F. Krouwels is sinds 2008 werkzaam in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.

 

Aandachtsgebieden

  • Astma en allergie
  • Interstitiële longziekten
  • Obstructieve Slaap Apnoe Syndroom
  • Ketenzorg astma
  • COPD

 

Dr. F. Krouwels verricht de onderzoeken longgeneeskunde vanuit Hoofddorp.