Veelgestelde vragen

Uw bezoek aan DC Expertise Centrum

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank verwijst u voor medisch onderzoek naar DC Expertise Centrum. In ons medisch expertise centrum wordt u ontvangen door een onafhankelijke medisch specialist. Deze arts neemt ruim tijd voor u om uw medische klacht te onderzoeken. De bevindingen beschrijft hij/zij in een medisch rapport dat na uw inzage en eventuele correctie verstuurd wordt naar uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank.

Uw bezoek aan ons centrum willen wij zo prettig mogelijk laten verlopen. Via onderstaande ‘veelgestelde vragen’ willen wij u alvast zo goed mogelijk hierover informeren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met onze cliëntencoördinator via expertises@dcklinieken.nl of 088-0062850.

 

Veelgestelde vragen

Wat is DC Expertise Centrum?

Een onafhankelijk medisch expertise centrum in Amsterdam. Ons doel is een cliënt en verwijzend arts medische duidelijkheid te bieden door een onderzoek bij een van onze medisch specialisten.

Waarom DC Expertise Centrum?

De verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank kiest voor DC Expertise Centrum omdat u binnen een korte periode bij een van onze ervaren medisch specialisten terecht kunt.

Is DC Expertise Centrum onafhankelijk?

Onze medisch specialisten zijn onafhankelijk. Wij hebben geen belang bij de uitkomst van een onderzoek.

Voor welke specialismen kan ik via de verwijzer terecht bij DC Expertise Centrum?

Aan DC Expertise Centrum is een team van ruim 40 specialisten verbonden, zoals orthopeden, neurologen, cardiologen en psychiaters. Bekijk het overzicht van onze medisch specialisten.

Wat is aanvullend onderzoek?

Soms vraagt de medisch specialist aanvullend onderzoek aan. Dit kan een MRI zijn, een röntgenfoto, een echo of bloedafname. Meestal wordt dit aanvullende onderzoek meteen uitgevoerd ins ons centrum. Het is ook mogelijk dat hiervoor een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Wie zijn de specialisten van DC Expertise Centrum?

De meeste specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis of kliniek en doen daarnaast expertises voor DC Expertise Centrum.
Wilt u meer weten over de medisch specialist bij wie u de afspraak heeft? Bekijk het overzicht van alle specialisten.

In welke plaats wordt het medisch onderzoek uitgevoerd?

Meestal komt u voor het onderzoek naar onze (hoofd) locatie in Amsterdam. Soms vinden de onderzoeken plaats op een van onze andere locaties. Bekijk het overzicht van onderzoeken per locatie.

Hoe lang duurt het medisch onderzoek?

  • Standaard expertises: 1-1,5 uur
  • Rechtbankzaken: 2 uur
  • Letselschadezaken: 1-2 uur
  • Neuropsychologisch onderzoek 2,5-5 uur

De duur van een medisch onderzoek is van verschillende factoren afhankelijk. De bovengenoemde tijdsduur is slechts een indicatie.

Komt u met de auto?

Houd in Amsterdam dan rekening met betaald parkeren, ± € 7,50 per uur in het centrum. Of in de parkeergarage € 7,- per uur.

Bent u rolstoel afhankelijk?

Kunt u ons, voor uw komst, laten weten of u afhankelijk bent van rolstoel of scootmobiel? Wij kunnen dan voorzieningen treffen voor toegang tot het pand. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen aanwezig en het pand is matig rolstoel toegankelijk. Wel zit er recht tegenover onze vestiging een parkeergarage waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

 

Wat is blokkeringsrecht? Wat is correctierecht?

Keurlingen die bij DC Expertise Centrum onderzocht worden, worden gewezen op het mogelijk toepasselijk zijn van het blokkeringsrecht. Dit betreft een wettelijk recht en is vermeld in artikel 7:464 lid 2 BW. Het betreft een ja/nee recht.

Indien het blokkeringsrecht toepasselijk geldt, zal het conceptrapport eerst ter vrijgave (opheffing blokkering) aan de keurling worden aangeboden en pas na deblokkering (vrijgave) door de keurling, in concept naar de aanvragende partij(-en) gestuurd worden voor inhoudelijk commentaar en vragen aan de deskundige, conform de in de aanvraag en/of anderszins voorgeschreven procedure.

Het correctierecht vloeit, ook in het geval van medische expertises, voort uit artikel 16 AVG (voorheen artikel 36 lid 1 Wbp). Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om een correctie daarvan als hij of zij meent dat die persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Het gaat om eventuele feitelijke vergissingen of onjuistheden. Dit recht strekt zich niet uit tot op het professionele oordeel van de medisch specialist en de conclusies.

 

Wat gebeurt er na het onderzoek in letselschadezaken?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. In de meeste gevallen heeft u recht op inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het conceptrapport in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Feitelijke onjuistheden betreffen alleen uw naam, adresgegevens en vermelde data. De uitoefening van het blokkeringsrecht is slechts een kwestie van een “ja” of een “nee” tegen het rapport in zijn geheel. Als u het vrijgeeft zullen wij het verslag in ongewijzigde vorm aan beide partijen sturen. Eventuele opmerkingen worden meegezonden als bijlage.

Of inzage-, correctie- en blokkeringsrecht bij u van toepassing is, wordt in het gesprek met de medisch specialist besproken.

Wat gebeurt er na het onderzoek in het kader van keuringen, aangevraagd door de medisch adviseur van een verzekeraar?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. In de meeste gevallen heeft u recht op inzage. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het conceptrapport in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. U wordt niet in de gelegenheid gesteld om het verslag te blokkeren. Feitelijke onjuistheden betreffen alleen uw naam, adresgegevens en vermelde data. Eventuele opmerkingen worden bijgevoegd als bijlage. Het kan zijn dat er vooraf geen recht op inzage geldt, u kunt dan het definitieve rapport opvragen bij de opdrachtgever.

Of inzagerecht bij u van toepassing is, wordt in het gesprek met de medisch specialist besproken.

Wat gebeurt er na het onderzoek in bestuursrechtelijke zaken?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. Het inzage- en blokkeringsrecht geeft u de gelegenheid om het rapport als eerste in te zien en eventueel te blokkeren. De uitoefening van het blokkeringsrecht is slechts een kwestie van “ja” of “nee” tegen het rapport in zijn geheel. U wordt niet in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze in te dienen. Daartoe wordt u in een latere fase door de Rechtbank in de gelegenheid gesteld. Als u het verslag deblokkeert, vrijgeeft, sturen wij het verslag in ongewijzigde vorm naar de Rechtbank. De Rechtbank zorgt voor doorzending van het verslag aan partijen.

Procedeert u in bijstand van een advocaat of een gemachtigde? Dan versturen wij het verslag naar uw advocaat of gemachtigde om u de gelegenheid te geven om te beoordelen of u gebruik maakt van het blokkeringsrecht.

Of inzage- en blokkeringsrecht bij u van toepassing is, wordt in het gesprek met de medisch specialist besproken.

Wat gebeurt er na het onderzoek in bestuursrechtelijke zaken in het kader van sociale zekerheid?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het conceptrapport in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. U wordt niet in de gelegenheid gesteld om het verslag te blokkeren. Feitelijke onjuistheden betreffen alleen uw naam, adresgegevens en vermelde data. Eventuele opmerkingen worden toegevoegd als bijlage op het verslag.

Of inzagerecht bij u van toepassing is, wordt in het gesprek met de medisch specialist besproken.

Wat gebeurt er na het onderzoek in civiele zaken?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. Het inzage- en blokkeringsrecht geeft u de gelegenheid om het rapport als eerste in te zien en eventueel te blokkeren. De uitoefening van het blokkeringsrecht is slechts een kwestie van “ja” of “nee” tegen het rapport in zijn geheel. U wordt niet in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze in te dienen. Als u het verslag deblokkeert, vrijgeeft, sturen wij het verslag in ongewijzigde vorm naar beide partijen. In deze fase geven wij de advocaten de gelegenheid om binnen vier weken te reageren op het conceptrapport, u kunt dan uw zienswijze via uw belangenbehartiger indienen. Vervolgens wordt er een definitief rapport opgesteld en naar de Rechtbank verzonden.

Wat gebeurt er na het onderzoek in civiele zaken in het kader van medische aansprakelijkheid?

Na uw bezoek aan de medisch specialist wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt daarna naar de advocaten van beide partijen verstuurd. U heeft dan geen recht op inzage en/of blokkering. In deze fase geven wij de advocaten de gelegenheid om binnen vier weken te reageren op het conceptrapport. Daarna sturen we het definitieve rapport naar de rechtbank.

Hoe lang krijg ik de tijd om te reageren op het conceptrapport?

Wij verzoeken u om binnen twee weken te laten weten of u wel of niet gebruik maakt van uw blokkeringsrecht.

Wat gebeurt er als ik het verslag blokkeer?

Als u zich op uw blokkeringsrecht beroept, eindigen onze werkzaamheden. Wij brengen de opdrachtgever van uw besluit op de hoogte. De opdrachtgever zorgt voor de vervolgprocedure. U doet er verstandig aan een dergelijk besluit eerst met uw belangenbehartiger te bespreken. Het rapport wordt naar niemand verstuurd.

Waar kan ik terecht voor vragen over het medisch onderzoek of het verslag?

Bij voorkeur ontvangen wij uw vragen per e-mail: expertises@dcklinieken.nl Wij geven zo snel mogelijk een reactie. Ook wanneer u vragen wilt stellen aan de medisch specialist, verzoeken wij u deze aan onze coördinator te sturen. Onze coördinatoren zorgen er voor dat uw vragen worden beantwoord door de medisch specialist. Wilt u uw vraag niet per e-mail stellen, dan kunt u ons altijd bellen op 088-0062850.

Hoe gaat DC Expertise Centrum om met mijn medische gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en medische gegevens. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

 

Dit is een poging om u te informeren. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.