Complimenten en klachten

Vragen

DC Expertise Centrum beantwoordt graag al uw vragen. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u mogelijk al een antwoord op uw vraag. Natuurlijk kunt u onze cliëntencoördinator ook bellen 088 0062850 of mailen: expertises@dcklinieken.nl.

 

Complimenten, ideeën en opmerkingen

We stellen het erg op prijs wanneer u uw ervaringen over onze zorg en dienstverlening met ons deelt. Wilt u een compliment geven, een idee of een opmerking plaatsen? Na uw bezoek nodigen we u per e-mail uit een tevredenheidsenquête in te vullen.

 

Klachten? Laat het ons weten!

Heeft u een suggestie of klacht? Wij nodigen u van harte uit dit kenbaar te maken. DC Expertise Centrum en DC VerzuimDiagnostiek zijn onderdeel van DC Klinieken. Wij willen graag leren van uw ervaring.

 

Direct bespreken

Het helpt vaak om uw ervaring te bespreken met de persoon om wie het gaat of met de leidinggevende van de afdeling. Op deze manier kan uw klacht vaak snel en gemakkelijk opgelost worden. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat via expertises@dcklinieken.nl of via tel. nr. 088 0062850. Vindt u het moeilijk om hierover in gesprek te gaan? Komt u er met de persoon zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal. Hij bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. U en de bij de klacht betrokken medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. De klachtenfunctionaris is neutraal, onafhankelijk en zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie en heeft geheimhoudingsplicht. Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Wilt u alleen een ervaring kenbaar maken? Voor advies/ondersteuning kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

U bereikt de klachtenfunctionaris van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 op telefoonnummer 088 0100 999.

 

DC VerzuimDiagnostiek en DC Klinieken hebben een gezamenlijke klachtenopvang. U kunt een klacht indienen of een ervaring kenbaar maken via

• het klachtenformulier (u komt in de webomgeving van DC Klinieken)

• e-mail: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl

• een brief:

DC Klinieken
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1008
2250 VB Voorschoten
(postzegel niet nodig)

Vermeld in uw brief of mail de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum en omschrijving van de klacht of ervaring.

 

De Klachtencommissie

Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen? Dan kunt u uw schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie van DC Klinieken. De klachtenfunctionaris kan u nader informeren over deze mogelijkheid.

Meer informatie over de wijze van de afhandeling van klachten door DC Klinieken vindt u in het Klachtenreglement.

 

Externe instanties voor klachten

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. Het Adviespunt Zorgbelang/ afdeling Informatie en Klachtenopvang (www.zorgbelang-nederland.nl) biedt informatie en advies. Dit bureau behandelt geen klachten maar geeft alleen advies. Zorgbelang is een zorgvragersorganisatie. Telefoonnummer: 0900 243 70 70 (0.10 eurocent per minuut).

U kunt zich ook wenden tot het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de website van www.rijksoverheid.nl en via telefoonnummer 1400.

 

Privacy

DC VerzuimDiagnostiek zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw onderzoek. Bekijk ons privacybeleid voor cliënten.

Bekijk ons privacybeleid omtrent website en cookies.