Urologie

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of de rechtbank heeft u voor medisch onderzoek verwezen naar onze uroloog. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme urologie en het onderzoek bij DC Expertise Centrum inhoudt.

 

urologisch onderzoek urologische expertise

Het specialisme urologie

Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met operatieve behandelingen van de urinewegen bij de man en de vrouw en de geslachtsorganen van de man. De uroloog behandelt ziektes en problemen zoals nierstenen, vergrootte prostaat, diverse soorten kanker. Ook verhelpt de uroloog urine-incontinentie of verricht sterilisaties.

 

Het urologisch onderzoek

Het urologisch onderzoek bij DC Expertise Centrum duurt een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek wordt ingegaan op de klachten en de voorgeschiedenis.

 

De uitslag van het urologisch onderzoek

De resultaten van het urologisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt binnen een week schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts of medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Maak kennis met onze uroloog