Revalidatiegeneeskunde

U bent doorverwezen voor een onderzoek door de revalidatiearts. Hieronder staat kort omschreven wat revalidatiegeneeskunde inhoudt.

 

Wat doet een revalidatiearts

Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Soms in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen, bijzondere ziektebeelden en operatief ingrijpen. Deze gevolgen komen vooral tot uiting in het motorisch handelen.

Maak kennis met onze revalidatieartsen