Psychiatrie

Psychiatrisch onderzoek

U bent naar een psychiater verwezen voor een medisch onderzoek. Hieronder staat kort omschreven wat het specialisme psychiatrie inhoudt.

Het psychiatrisch onderzoek bestaat uit een gespreksonderzoek bij een psychiater. Het doel is om op basis van dit onderzoek te bepalen of er sprake is van een psychische afwijking, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis.

 

psychiatrisch onderzoek en psychiatrische expertises

Wat doet de psychiater

Bij een psychiatrisch onderzoek vraagt de psychiater naar uw klachten. Somberheid, verwardheid, angst, overmatige achterdocht, zijn klachten die het gevolg kunnen zijn van psychiatrische aandoeningen zoals schizofenie, depressie, manisch depressieve stoornis, paniekstoornis of een fobie.

Door dergelijke aandoeningen is het mogelijk dat u niet meer goed functioneert.  Het kan lastig zijn om u aan te passen aan de eisen die door uw omgeving worden gesteld. Het is daarom van belang om te achterhalen waar de klachten vandaan komen.

 

Duur van het onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek duurt gemiddeld een uur.

Maak kennis met onze psychiaters