Neurologie

Neurologisch onderzoek

U bent naar een neuroloog verwezen voor medisch onderzoek. Hieronder staat omschreven wat het specialisme neurologie inhoudt.

onderzoek neurologie, neurologische expertiseNeurologie is een specialisme waarin wordt gekeken naar de hersenen, de perifere zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van een mens. Mensen die een doorverwijzing krijgen naar een neuroloog hebben vaak last van hoofdpijn, krachtverlies van een ledemaat of zien dubbel. Een neuroloog richt zich bijvoorbeeld op: epilepsie, dementie, spierziekten, hersentumoren, zware hersenschuddingen en beroertes.

 

Aanvullend onderzoek

Bij neurologisch onderzoek luistert de medisch specialist naar de omschrijving van uw klachten en stelt vragen om meer duidelijk te krijgen wat er aan de aan kan zijn. De neuroloog verricht vervolgens lichamelijk onderzoek, waarbij hij de meeste functies van de hersenen en zenuwen test. Indien nodig vraagt de specialist een CT scan, EEG, een EMG of een MRI aan, om zo tot een goede diagnose te  komen.

  • CT ComputerTomogram: scan met röntgenstraling van bijvoorbeeld de hersenen
  • EEG Electro-EncefaloGram: registratie van de elektrische activiteit in de hersenen
  • EMG ElectroMyoGram: spier/zenuwonderzoek
  • MRI Magnetic Resonance Imaging: scan met magnetische velden van bijvoorbeeld hersenen of ruggenmerg

 

Duur van het neurologisch onderzoek

Een neurologisch onderzoek duurt gemiddeld een uur. De medisch specialist kijkt altijd naar de medische informatie (onderzoeken, behandelingen) uit het verleden. Heeft u zelf foto’s of uitslagen dan verzoeken wij u die mee te nemen naar de expertise.

Maak kennis met de neurologen